RGS EI(1) 120

Den brannsikre rulleporten tilbyr en utmerket løsning for å lukke av eller seksjonere lokaler som offentlige byråer, kjøpesentre og ulike industrielle applikasjoner på en brannsikker måte.

Image is not available
Slider

Brannsikker rulleport

Den brannsikre rulleporten tilbyr en utmerket løsning for å lukke av eller seksjonere lokaler som offentlige byråer, kjøpesentre og ulike industrielle applikasjoner på en brannsikker måte.

Delvis på grunn av den høye branngraden på 120 minutter (i henhold til El(1)-krav), basert på en tosidig testing i henhold til EN 1634-1, er denne rulleporten ideell for de fleste vanlige brannbelastningssituasjoner.

Den brannsikre rulleporten er også tilgjengelig med en sertifisert flytende barriere, men eksplosjonssikre (ATEX) komponenter og kan også komme fullstendig ATEX-sertifisert, så porten er dermed en utmerket løsning for områder hvor farlige varer er lagret. Den brannsikre rulleporten har gjennomgått og bestått tosidig røykresistenttesting hos Efectis Nederland i henhold til EN 1634-3 for både Sa 20 (kald røyk på omtrent 20 grader Celsius) og Sm 200 (varm røyk på omtrent 200 grader Celsius).

Dørpanser

Dørpanseret til den brannsikre rulleporten er konstruert fra 60mm tykke galvaniserte, dobbelvegget stållameller. Lamellene består av to 0.80mm tykke profilerte, galvaniserte stålplater, fylt med mineralisolering. Undersiden av porten er belagt med to galvaniserte stålprofiler i L-form, som er sikret til bunnlamellen med bruk av stålnagler. Lamellene er belagt med galvanisert stålendelåser på begge sider. Lamellene er utstyrt med et unikt klikksystem slik at lamellene kan monteres og demonteres på en 90 graders vinkel.

Sideskinner

Sideskinnene er konstruert av galvaniserte stålskinner og en hjørneseksjon, som begge er utstyrt med intumescent materiale.

Bevegelsessystem

Bevegelsessystemet består av to galvaniserte stålbeslag som røret er montert på. Beslagene er festet til veggen ved bruk av bolter og låseplater. En diagonal bærearm i galvanisert stål er festet til enden av beslagene for å stabilisere bevegelsessystemet. Drivakselen som ruller dørpanseret opp og ned sitter mellom beslagene.

Operasjonssystem

Som vanlig praksis kommer den brannsikre rulleporten med en 400V kjedehjulsmotor. Om dimensjonene for rulleporten er små kan den utstyres med en 230V rørformet motor.

Rulleporten er utstyrt med en kontrollenhet og nødbrems.

Om rulleporten er utstyrt med en kjedehjulsmotor kan den alternativt komme installert med et feilsikkert kjøresystem, som kan benyttes til å lukke porten på kontrollert vis ved hjelp av tyngdekraft under et strømbrudd. For brannsikre rulleporter med rørformet motor kan det alternativt installeres et nødbatteri, slik at porten kan opereres ved strømbrudd.

Kontroll

Som vanlig praksis er den brannsikre rulleporten utstyrt med et kontrollsystem som kan tilpasses med ulike typer operasjonsenheter som nøkkelbrytere, røyk og temperaturdetektorer og et brannalarmsystem, hvis tilstede.

Valgfri designfunksjoner

Den brannsikre rulleporten kan alternativt utstyres med en galvanisert stålrulle og/eller motorhus.

Alle stålkomponentene til den brannsikre rulleporten kan bli belagt i enhver ønskelig RAL-farge. Alle synlige stålkomponenter (med unntak av dørpanseret) kan også bli produsert i 304 eller 316 rustfritt stål.

Alle de elektriske komponentene (kjøresystem og kontrollsystem) og ethvert tilbehør (nødbrems, opp-stopp-ned knapp) kan bli levert i en eksplosjonssikker (ATEX) konstruksjon. Porten, i sin helhet, kan ved ønske leveres med ATEX-sertifikat. Gardinene kan også komme med en sertifisert flytende barriere.

Gardinene har suksessfullt bestått en tosidig røykresistenttesting i henhold til EN 1634-3.