Høy teknisk kompetanse

Norske Porter AS er et importselskap som holder til i Larvik på Elveveien 136. Per i dag har firmaet tre ansatte, og med 28 år i bransjen anser vi oss som godt etablert på markedet. Eierne våre har over 30 års fartstid i yrket og har dermed høy teknisk kompetanse.

Hovedimportør av Novoferm

Vi er et importselskap som importerer alle type porter, det være seg garasjeporter eller industriporter, lastesystemer, brannporter og hurtigporter, reservedeler og tilbehør. Vi importerer produkter kun fra solide leverandører og er per i dag hovedimportør av Novoferm i Norge. I produktparken vår har vi også produkter fra blant annet Promstahl, Metacon, Dalmatic, Tormatic, D-fence, Flexiforce og RDA.

Best på service og best på pris

Norske Porter gjør sitt ytterste for å løse enhver utfordring våre kunder måtte ha, og vi etterstreber og levere den beste servicen på markedet til en hver tid. Per-Ludvik Vagle har siden 2011 vært daglig leder i Norske Porter, og har siden 2017 eid 25% av selskapet. Per-Ludviks visjon for selskapet er at vi alltid skal være best på service og best på pris – og dette jobber vi for hver eneste dag hele året.