Metacon Brannsikre leddporter

Brannsikre leddheiseporter fra Metacon, opptil EI 120

Brann_120
Opptil EI120
Konstruksjon
Høy kvalitet
CE
EN 16034
Fleksibelt_design
Kan lakkeres

Brannsikre leddheiseporter representerer en innovativ og essensiell løsning innenfor brannsikkerhet for industrielle og kommersielle miljøer. Disse portene, konstruert med høy ytelse og samsvar med strenge sikkerhetsstandarder, fungerer som en pålitelig barriere mot brannspredning. Ikke bare gir de ekstra tid for evakuering, men de bidrar også til å beskytte verdier og eiendom.

Norske Porter tilbyr brannsikre leddheiseporter fra Metacon Next. Disse kommer i flere modeller. Alle modellene er testet på begge sider iht EN 1634-1 og klassifisert iht EN 13501-2.
De er alle egnet for innvendig / innvendig og innvendig / utvendig montasje.  

OHD-C EI(1) 60 / EI(2) 90 / EW 90

Denne brannsikre leddheiseporten kommer som standard med tyngdekraftsikker kjedehjulsdrift, 400v, inkludert styreboks med integrert batteri. Dørbladet er konstruert av brannsikre komposittpaneler, med 42mm tykkelse og hvit struktur. Standard skinnesytem for innstallasjonshøyde mellom 1000 mm og 1500mm. Kommer som standard med optisk / akustisk signalisering.

Sertifiseringer

 • Testet på begge sider iht EN 1634-1 og EN 1634-3
 • Klassifisert iht EN 13501-2
 • Paneler klassifisert iht EN 13501-1 for brannklasse B-s1, d0
 • Validert syklustest iht C2 (10.000 åpninger)
 • CE merket iht EN 13241 og EN 16034

Opsjoner

 • Innendørs / utendørs montering med opptil vindklasse 5
 • Røykmotstand iht Sa og S200 (avventende)
 • Lavtbyggende beslag for installasjonshøyde fra 500 mm
 • Høytløft eller vertikalt beslag for installasjonshøyder fra 1500mm
 • Paneler i valgfri RAL-farge basert på våtmaling eller folie
 • Lysgardin
 • Røykdetektor for et frittstående system
 • Nøkkelbryter
 • Opp-stopp-ned bryter
 • Væskebarriere med høyde 300mm eller 500mm

Tillatte monteringsflater

Porebetong, kalksandstein, betong, murverk, brannsikker stålkonstruksjon

OHD-C EI(1) 120

Denne brannsikre leddheiseporten kommer som standard med tyngdekraftsikker kjedehjulsdrift, 400v, inkludert styreboks med integrert batteri. Dørbladet er konstruert av brannsikre komposittpaneler, med 80mm tykkelse og hvit struktur. Standard skinnesytem for innstallasjonshøyde mellom 1000 mm og 1500mm. Kommer som standard med optisk / akustisk signalisering.

Sertifiseringer

 • Testet på begge sider iht EN 1634-1
 • Klassifisert iht EN 13501-2
 • Paneler klassifisert iht EN 13501-1 på brannklasse B-s1, d0
 • Validert syklustest iht C0 (avventende)
 • CE merket iht EN 13241 og EN 16034

Opsjoner

 • Innendørs / utendørs montering med opptil vindklasse 5
 • Lavtbyggende beslag for installasjonshøyde fra 500 mm
 • Høytløft eller vertikalt beslag for installasjonshøyder fra 1500mm
 • Paneler lakkert i valgfri RAL farge, med våtmaling
 • Lysgardin
 • Røykdetektor for et frittstående system
 • Nøkkelbryter
 • Opp-stopp-ned bryter  

Tillatte monteringsflater

Porebetong, kalksandstein, betong, murverk

OHD-C Sprint

Denne brannsikre leddheiseporten skal hovedsakelig stå lukket. Den kommer som standard med tyngdekraftsikker kjedehjulsdrift, 400v, inkludert styreboks med integrert frekvensomformer. Dørbladet er konstruert av brannsikre komposittpaneler, med 42mm tykkelse og hvit struktur. Kommer som standard med vertikalt beslag, og lysgardin.

Estimert åpningshastighet maks 700mm/s
Estimert lukkehastighet 250-700 mm/s

Sertifiseringer

 • Testet på begge sider iht EN 1634-1
 • Klassifisert iht EN 13501-2
 • Paneler klassifisert iht EN 13501-1 på brannklasse B-s1, d0
 • Validert syklustest iht C4 (100 000 åpninger)
 • CE merket iht EN 13241 og EN 16034

Opsjoner

 • For innvendig / utvendig montering med opptil vindklasse 5
 • Paneler i valgfri RAL, lakkert med våtmaling eller foliert
 • Røykdetektor for et frittstående system
 • Opp-stopp-ned bryter
 • Trekksnor

Tillatte monteringsflater

Porebetong, kalksandstein, betong, murverk

OHD ECO EI(1) 60 / EW 60

Denne brannsikre leddheiseporten kommer som standard med tyngdekraftsikker kjedehjulsdrift, 400v, inkludert styreboks med integrert batteri. Dørbladet er konstruert av brannsikre komposittpaneler, med 80mm tykkelse i valgfri RAL. Standard skinnesytem for innstallasjonshøyde mellom 1050 mm og 1500mm. Kommer som standard med optisk / akustisk signalisering.

Sertifiseringer

 • Testet på begge sider iht EN 1634-1
 • Klassifisert iht EN 13501-2
 • Validert syklustest iht C0
 • CE merket iht EN 13241 og EN 16034

Opsjoner 

 • Innvendig / utvendig montering for opptil vindklasse 5
 • Lavtløft beslag for installasjonshøyde fra 850 mm og 1050 mm
 • Ekstra lavtløft beslag for installasjonshøyde fra 700mm og 850mm
 • Høytløft og vertikalt beslag for installasjonshøyde fra 1500 mm
 • Lysgardin
 • Røykdetektor for et frittstående system
 • Nøkkelbryter
 • Opp-stopp-ned bryter  

Tillatte monteringsflater

Porebetong, kalksandstein, betong, murverk

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om bruk av den.