Orpheus brannskyveport

Orpheus

EI30 – EI2 90. Brannskyveport fra Jansen Tore.

Brann
EI30 - EI90
Røyktett_S200
Røyktett
CE
CE merket iht. EN 16034
Portblad_gangdør
Opsjon innfelt gangdør
Hurtig
Opsjon hurtiggående

Portblad

Portbladet består av seksjo­ner med en bredde på 300-1000 mm (avhengig av portbred­den). De enkelte seksjonene er koblet sammen til et stabilt portblad ved hjelp av et eget forbindelsessystem. Det be­tyr at det ikke er noen synlige skruehoder. Portbladtykkelsen er 62 mm. Overflaten består av en glatt, galvanisert stålplate. Innløpsprofilen og labyrintpro­filen er i galvanisert utførelse. Portbladet leveres som standard tettsluttende (Sa) med tetting på tre sider.

Løpeskinne

Hver portseksjon går på hjul med kulelager. Den kaldvalsede og galvaniserte C-profilen fes­tes til vegg eller tak ved hjelp av konsoller. Løpesinnedekselet er galvanisert.

Gulvskinne

Gulvskinnen er plassert på siden utenfor åpningen.

Utstyr

Porten er utstyrt med bøyle­håndtak på monteringssiden og en skyvedørsskål på motsatt side. Endestopp som er montert på konsoller, sørger for at por­ten stoppes etter åpning. Porten lukkes automatisk ved hjelp av motvekter, og en hydraulisk hastighetsregulator sikrer jevn lukkehastighet.

Styring

Det brukes et spesialtilpasset og godkjent styringssystem (portstyring) med mulighet for tilvalg av en hjelpemotor for åpning.

Ekstrautstyr

 • Lakkering:
  Lakkering i farger i henhold til RAL, DB eller NCS
 • Dør:
  Gjennomgangsdør uten terskel, bredde på opptil 1250 mm
 • Materiale:
  Stål og rustfritt stål av høy kvalitet
 • Blendinger:
  Loddrett (kan vippes ut 180°, bredde på opptil 1000 mm) og vannrett (kan vippes ut 90 °)
 • Vinduer:
  Runde og firkantede vinduer
 • Teknisk ekstrautstyr:
  Impulsstyring
  Tidsstyrt lukking
  Batteribuffer
  Knapp bak glass eller med skjult montering
  Uten skjemmende innløps- profil
  Røykbryter (RAL-lakkert)
  Røykbryter med skjult montering
  System for røykavsug
 • Sikkerhetsutstyr:
  Lås med hakereile

HURITGLUKKENDE BRANNSKYVEPORT

Portblad

På monteringsstedet kobles de enkelte seksjonene sammen til et stabilt portblad ved hjelp av et eget forbindelsessystem. Port­bladtykkelsen er 62 mm. Over­flaten består av en glatt, galvani­sert stålplate.

Oppheng

Den massive stålkonstruksjo­nen er utstyrt med store hjul og justerbare motholdshjul av poly­amid – begge deler med kule­lager. Opphengsbøylen for port­bladet kan justeres i høyden.

Løpeskinne

Løpeskinnen består av en mas­siv, ekstrudert aluminiumsprofil. Kontaktflatene har en form som gjør at de automatisk holdes rene. Løpeskinnen støttes av et stålrør som sikrer riktig plasse­ring i forhold til portbladet.

Beslag

Porten er utstyrt med skyvedørs­skål både på den innvendige og den utvendige siden av porten.

Innløpsprofil

Innløpsprofilen består av en gal­vanisert stålplate. Den festes rett på veggen. Ytterligere festing ved gulvet som vridningssikring. Festing øverst til den horisontale styreskinnen. Ved innløp styres portbladet av en innløpssko ne­derst.

Motor

Motoren leveres som en full­stendig elektromekanisk enhet med slitasjefri vekselstrømsyn­kronmotor uten gir. Tilkobling til 1 × 230 V / 50 Hz. Slitasjefri asynkronmotor, koblet til via fre­kvensomformer. Portfløyene be­veges med høy trekkraft via en endeløs tannreim med vende­mekanisme. Løpeskinnedeks­let og sidene på dekslet skjuler motormekanikken i hele portens bredde (også når porten står åpen). Dekslet er lett å fjerne i forbindelse med service.

Styrepanel

Det følger som standard med et styrepanel med LED-visning til betjening av ulike prosesser og enkel, lokal programmering.

Gulvskinne

Gulvskinnen er plassert på siden utenfor åpningen.

Utløsning

Porten lukkes automatisk ved hjelp av motvekter, og en hy­draulisk hastighetsregulator sikrer jevn lukkehastighet. Det er som standard montert en fri­løpsanordning.

Styring

Mikroprosessorstyringen er fullstendig integrert i motoren og fullt kablet. Styringen kan programmeres og tilpasses spesielle prosesser og behov i bygningen. Motoren kjører uten endestopp. Det betyr at styringen selv søker etter de to endeposisjonene hver gang den er startet. Som sikkerhet ved portbevegelse under nor­mal drift er det montert overvåk­ning av lukkeområdet på begge sider av porten. Det brukes et spesialtilpasset og godkjent styringssystem (portstyring) til utløsning av porten.

Ekstrautstyr

 • Dør:
  Gjennomgangsdør uten terskel, bredde på opptil 1250 mm
 • Materiale:
  Stål og rustfritt stål av høy kvalitet
 • Vinduer:
  Runde og firkantede vinduer
 • Teknisk ekstrautstyr:
  Trykk-, nøkkelbryter, infrarød bevegelsessensor eller radar, trådløs knapp bak glass, røykbryter (RAL-lakkert), røykbryter med skjult montering

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om bruk av den.