Aquiso

Brannsikker rulleport fra Jansen, EI30

Brann
EI30
Røyktett_S200
Røyktett
CE
DIN EN 16034

Portblad

Portbladet består av kvalitets­hulprofiler i aluminium med en høyde på 114 mm. De enkelte la­mellene er koblet sammen ved hjelp av et dreibart forbindelses­system. Element-

tykkelsen er på 33 mm. Porten er utstyrt med en sikkerhetsanord­ning inkl. fallsikring.

Løpeskinne

Løpeskinnen er 112 mm bred og produsert i galvanisert platestål som er skrudd sammen til modu­ler.

Høy monterings-posisjon

Jansen kan tilby rulleporter som brannsjalusi i brannklasse

EI2 30 C2 Sa / EI2 30 C2 S200.

Styring og motor

Det brukes et spesielt koordinert og godkjent motor- og styrings­system (prosessorstyrt portsty­ring).

Porten kan brukes som vanlig adgangsport. Portstyringen kan tilpasses via forskjellige innstill­bare parametere. Det betyr at AQUISO® rulleport kan brukes som standardindustriport (f.eks. lyssignalanlegg, port med tids­styrt lukking m.m. – se listen over ekstrautstyr).

Ved hjelp av batteribufferen holdes porten i den aktuelle posisjonen ved strømbrudd. Brannstyringen og alle sikker­hetsanordninger er fortsatt akti­ve.

Potensialfrie kontakter gjør at portens aktuelle driftstilstand fortsatt kan vises.

Tilkobling til et selvstendig bran­nalarmsystem i bygningen kan skje via de innebygde grense­snittene.

Ekstrautstyr

 • Lakkering:
  Grunning, farger i henhold til RAL, DB eller NCS
 • Teknisk ekstrautstyr:
  Impulsstyring
  Tidsstyrt lukking
  Røykbryter
  Nøkkelkontakt
  Utløsningsknapp
 • Beskyttelsesblending:
  Til tildekking av opprullings­akselen og den opprullede porten. Visuell komponent, ikke foreskrevet i godkjennin­gen av porten.
 • Annet utstyr:
  Blendinger som skjuler brann­sikringen, deksel/skjerm, kjedesikring, spesialstyring til FTS

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om bruk av den.