Løfteport Apollo

Brannsikker løfteport fra Jansen Tore, opptil EI90S200.  

Brann_90
EI90
Røyktett_S200
Røyktett
CE
Iht EN 16034

Portblad

Portbladet består av seksjo­ner med en bredde på 300–1100 mm (avhengig av portbred­den). De enkelte seksjonene er koblet sammen til et stabilt port­blad ved hjelp av et eget forbin­delsessystem.

Det betyr at det ikke er noen synlige skruehoder. Portbladtyk­kelsen er 62 mm. Overflaten be­står av en glatt, galvanisert stål­plate med tykkelse på 0,75 mm. Det brannbeskyttende materia­let er dekket av platen hele vei­en rundt.

Styreskinnene og labyrintprofi­len er galvanisert.

Løpeskinne

Portbladet går i styreskinner på siden.

Styring og motor

Det brukes et spesielt koordinert og godkjent motor- og styrings­system (prosessorstyrt portsty­ring). Portstyringen kan stilles inn via forskjellige parametere. Det betyr at APOLLO løfteport kan brukes som standard indus­triport (f.eks. lyssignalanlegg, port med tidsstyrt lukking m.m. – se listen over ekstrautstyr). Ved hjelp av batteribufferen holdes porten i den aktuelle posisjonen ved strømbrudd. Brannstyringen og alle sikkerhetsanordninger er fortsatt aktive. Potensialfrie kontakter gjør at portens aktu­elle driftstilstand fortsatt kan vi­ses. Tilkobling til et selvstendig brannalarmsystem i bygningen kan skje via de innebygde gren­sesnittene.

Ekstrautstyr

 • Lakkering
  Farger i henhold til RAL, DB eller NCS
 • Materiale
  Stål og rustfritt stål av høy kvalitet
 • Dører
  Gjennomgangsdører med eller uten dørterskel
 • Vinduer
  Runde og firkantede vinduer
 • Teknisk ekstrautstyr
  Impulsstyring, tidsstyrt lukking, 3-veisknapp, nøkkelkontakt eller trekkbryter, infrarød bevegelsessensor eller radar, trådløs, utløsningsknapp (synlig montering bak glass, skjult montering bak glass)
 • Annet utstyr
  Blendinger til usynlig brannsikring
  Vinduer (bare til EI2 30 C2 Sa)
  Spesialstyring til FTS

TELESKOPLØFTEPORT APOLLO

Portblad

Portbladet består av seksjo­ner med en bredde på 300–1100 mm (avhengig av portbred­den). De enkelte seksjonene er koblet sammen til et stabilt port­blad ved hjelp av et eget forbin­delsessystem.

Det betyr at det ikke er noen synlige skruehoder. Portbladtyk­kelsen er 62 mm. Overflaten be­står av en glatt, galvanisert stål­plate med tykkelse på 0,75 mm. Det brannbeskyttende materia­let er dekket av platen hele vei­en rundt.

Styreskinnene og labyrintprofi­len er galvanisert.

Løpeskinne

Portbladet går i styreskinner på siden.

Styring og motor

Det brukes et spesielt koordinert og godkjent motor- og styrings­system (prosessorstyrt portsty­ring). Portstyringen kan stilles inn via forskjellige parametere. Det betyr at APOLLO løfteport kan brukes som standard indus­triport (f.eks. lyssignalanlegg, port med tidsstyrt lukking m.m. – se listen over ekstrautstyr). Ved hjelp av batteribufferen holdes porten i den aktuelle posisjonen ved strømbrudd. Brannstyringen og alle sikkerhetsanordninger er fortsatt aktive. Potensialfrie kontakter gjør at portens aktu­elle driftstilstand fortsatt kan vi­ses. Tilkobling til et selvstendig brannalarmsystem i bygningen kan skje via de innebygde gren­sesnittene.

Ekstrautstyr

 • Lakkering
  Farger i henhold til RAL, DB eller NCS
 • Materiale
  Stål og rustfritt stål av høy kvalitet
 • Dører
  Gjennomgangsdører med eller uten dørterskel
 • Vinduer
  Runde og firkantede vinduer
 • Teknisk ekstrautstyr
  Impulsstyring, tidsstyrt lukking, 3-veisknapp, nøkkelkontakt eller trekkbryter, infrarød bevegelsessensor eller radar, trådløs, utløsningsknapp (synlig montering bak glass, skjult montering bak glass)
 • Annet utstyr
  Blendinger til usynlig brannsikring
  Vinduer (bare til EI2 30 C2 Sa) Spesialstyring til FTS

Denne nettsiden bruker cookies

Cookies hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om bruk av den.